Warmte-tarief, nmda !

De belofte

Oude Remu-folders spraken van:
"Niet zomaar Warmte; Extra Comfort, voor hetzelfde geld"
"Deze warmtevoorziening is niet duurder dan verwarmen met gas"

In officiele stukken wordt gesproken over het zogenaamde niet-meer-dan-anders-principe (nmda).

Zacht uitgedrukt, is in elk geval op zijn minst de verwachting gewekt dat de kosten van verwarming, warm water en koken niet hoger zouden zijn dan in de situatie waarbij de woningen in Houten-Zuid (binnen de Vijfwal) voorzien zouden zijn van een eigen gas-aansluiting en een eigen HR-ketel en een gaskookplaat.

Onderzoek

Onderzoek in opdracht van de gemeente Houten door het adviesbureau Viac heeft echter aangetoont dat de warmte-kosten zo'n 10% hoger uitpakken. En dan zijn de berekeningen in het Viac-rapport op sommige punten zelfs nog aan de conservatieve kant; onze eigen berekeningen laten zien dat het zelfs om 25 a 35% teveel gaat!

Eneco / EnergieNed

Volgens een recentere folder geldt voor de warmte-tarieven het volgende:
Elk jaar wordt door EnergieNed een uitwerking van het nmda-principe als adviestarief gepubliceerd. Dit adviestarief is gebaseerd op praktijkcijfers uit een vergelijking tussen een representatief aantal gaswoningen en woningen die over een warmteaansluiting beschikken. Eneco Energie past dit adviestarief in beginsel toe op haar warmtetarieven. ... Het variabele deel van de warmteprijs is dus iets lager dan het adviestarief." "De regio Utrecht verschilt in het standaard vastrechttarief ...Ook geldt in Utrecht een gewenningskorting."

Kanttekeningen

De belangrijkste kanttekening bij het bovenstaande (ook volgens het Viac-rapport) is dat er een zeer groot verschil is tussen het in de praktijk gemeten energieverbuik in de warmte- versus gaswoningen en theoretische berekeningen. Bij die berekeningen wordt dan uitgegaan van onder andere het rendement van een HR-ketel en de energiewaarde van aardgas. Voor het genoemde verschil is geen valide onderbouwing. Dit leidt ons inziens o.a. tot de conclusie dat het jaarlijkse onderzoek van EnergieNed niet representatief is (in elk geval niet voor de situatie in Houten-Zuid). En voor zover dit wel het geval is, valt er nog meer af te dingen op die EnergieNed-methode. Het bijbehorende tarief(advies) is dan ook niet in lijn met de eerdere belofte dat warmte-levering niet duurder zou zijn dan warmte-voorziening o.b.v. gas.

Algemene Reken Kamer

Ook o.a. de Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de warmte-tarieven en kwam daarbij (in 2007) onder andere tot de conclusie dat:
- het TariefAdvies van EnergieNed en de totstandkoming hiervan onvoldoende transparant en onvoldoende betrouwbaar zijn, en
- het NMDA-principe in elk geval niet opgaat voor bewoners van nieuwbouwwoningen.

Meer info

Voor de liefhebbers valt er in via de rubrieken downloads en links nog het nodige meeer te lezen over deze complexe materie.