Stichting Actie Giga Joule

De stichting Actie Giga Joule is opgericht op 12 juli 2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 30206440.

Doel

Het doel van de stichting is op hoofdlijnen een structurele verlaging van het Warmte-tarief en een compensatie voor het teveel betaalde over de afgelopen jaren. Zonodig zal de stichting naar de rechter stappen om dit ten gunste van de aan de actie deelnemende huishoudens en bedrijven bij Eneco af te dwingen.

Deelnemers

In de rubriek Deelnemer leest u hoe u aan deze actie deel kon nemen.

Bestuur

De volgende personen vormen het bestuur van de stichting:
-Rob Louwerse, voorzitter
-Ronald Hogetoorn, secretaris
-Liesbeth Nuse, penningmeester
-Raymond Siebe
-Harry van Zijl (tot 1-7-2012)
-Paul Soesbergen (tot 1-7-2012)

Statuten

De statuten kunt u downloaden via de rubriek Downloads.

Contact

Vragen, opmerkingen en suggesties ontvangen we bij voorkeur per mail:
Info (a) ActieGJ . NL

Post kunt u richten aan ons secretariaat:
Langshout 27, 3991 PH Houten.
E-mail Stichting Actie Giga Joule ( Info  (a) ActieGJ . NL )