Deelnemer Actie Giga Joule

U kunt zich NIET meer aansluiten bij deze actie (de juridische procedure is inmiddels ook ten einde; zie informatie in de rubriek Nieuws).

Deelnemers hebben zich aangemeld door het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen of in te leveren, en een bijdrage te betalen ter dekking van de kosten die de stichting maakt. Deze bijdrage bedroeg initieel in totaal 37.50 57,50 euro per huishouden, afhankelijk van de situatie (zie de bijlage bij het aanmeldingsformulier). Ter financiering van het hoger beroep is een vrijwillige, aanvullende bijdrage gevraagd (richtbedrag: 45 euro per deelnemer). In sommige gevallen zijn deze bijdragen zelfs vergoed door de rechtsbijstandverzekering.

Deelnemers hebben hun belangen overgedragen aan de stichting. Indien de actie succesvol eindigt, wordt de door Eneco te betalen schadevergoeding c.q. restititutie volgens een nog vast te stellen verdeelsleutel* verdeeld over de deelnemers (* zie art.2.2.f van de statuten voor meer informatie).

Een brief met het aanmeldingsformulier is in september 2005 verstuurd naar alle huishoudens binnen de Vijfwal. U vindt het formulier en de brief ook in de rubriek Downloads.

Donateur

Indien u geen deelnemer bent, maar onze actie wel wilt steunen, dan kunt u donateur worden door minimaal 10,= euro over te maken op rek.nr. 1118.85.019, onder vermelding van uw naam, adres (incl. postcode) en/of e-mail en "Donateur aGJ". Dit geldt voor huishoudens, bedrijven en instellingen binnen n buiten de Vijfwal of zelfs buiten Houten. Als donateur deelt u vanzelfsprekend niet mee in de schadevergoeding c.q. restitutie die we bij Eneco bedingen. Wel houden we u desgewenst op de hoogte van de voortgang van onze actie.

Bedrijven en instellingen

Afhankelijk van de situatie, konden bedrijven en instellingen deelnemer of donateur worden. Hierbij golden andere voorwaarden dan hierboven voor particuliere huishoudens beschreven is. Meer informatie kan worden opgevraagd bij het bestuur.

Heeft u nog vragen, zie de rubriek Vragen,
of mail ons:
E-mail Stichting Actie Giga Joule ( Info  (a) ActieGJ . NL )